باشگاه فرهنگی ورزشی کشاورز

باشگاه فوتبال کشاورز کاردیکلا

مشخص شدن اعضای هیئت مدیره باشگاه کشاورز

سرانجام پس مذاکرات مختلف ومشورت با پیشکسوتان کشاورز اعضای هیئت مدیره این باشگاه مشخص شدند 1-سعید همایونی 2-یوسف نازکتبار 3-سهیل بابازاده 4-سجاد نازکتبار قرار است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
4 پست
مهر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
3 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
بهمن 91
2 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
1 پست
مازندران
2 پست
بابل
5 پست
کاردیکلا
22 پست
فوتبال
7 پست
کشاورز
19 پست
مدیرعامل
2 پست
یندپی
3 پست
باشگاه
4 پست
بندپی
6 پست
کاشی_کلا
1 پست
پاریکلا
1 پست
آکادمی
1 پست
سربورا
1 پست
اصغر
2 پست
تبانی
1 پست
اسپانسر
1 پست
فینال
2 پست
بسیج
2 پست
مقام_سوم
1 پست
کمیته
1 پست
لمسوکلا
1 پست
سلیمان
1 پست