# مدیرعامل

مشخص شدن اعضای هیئت مدیره باشگاه کشاورز

سرانجام پس مذاکرات مختلف ومشورت با پیشکسوتان کشاورز اعضای هیئت مدیره این باشگاه مشخص شدند 1-سعید همایونی 2-یوسف نازکتبار 3-سهیل بابازاده 4-سجاد نازکتبار قرار است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید